Vuurwerkmanifest

Wij willen dat Oud en Nieuw voor iedereen weer een feest wordt. Voor heel veel mensen én dieren wordt de jaarwisseling echter ronduit vergald door vuurwerkoverlast. Het afsteken van vuurwerk resulteert jaarlijks in ernstige verwondingen, vaak bij onschuldige omstanders. Vuurwerk is ook nog eens slecht voor het milieu en de gezondheid.

Een groot aantal artsen, organisaties, politieke partijen en maatschappelijke groeperingen hebben het Vuurwerkmanifest ondertekend. Zij vinden dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. Wij pleiten ervoor dat er een verbod op consumentenvuurwerk komt.

Begin 2019 hadden 1.700 organisaties en 78.000 particulieren het manifest ondertekend. Kijk hiernaast voor een selectie van de belangrijkste ondertekenaars.

Ondertekenaars van het vuurwerkmanifest zijn o.a.

- Landelijke Huisartsen Vereninging

- Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

- Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)

- Vereniging voor Plastische Chirurgie

- Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

- Hoornvlies Patienten Vereniging

- Het Oogziekenhuis Rotterdam

- Het Oogzorgnetwerk

- Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp

- Nederlandse Maatschapij voor Diergeneeskunde

- Dierenbescherming

- GroenLinks

- Partij voor de Dieren

- 50Plus

- SGP

- Achmea

- Vogelbescherming Nederland