Meldpunt Heuvelrug voor meldingen over bomenkap,vuurwerk en andere misstanden

een initiatief van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Meldpunt Bomenkap

De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug maakt zich grote zorgen om het verlies aan bomen in de gemeente. Bomen en bosjes worden meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerrein of woningbouw. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

Bossen en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen verhogen de leefbaarheid met sprongen, bomen zorgen onder andere voor luchtzuivering, een betere waterafvoer en helpen warmte-eilanden tegengaan. En bomen maken mensen gezonder, blijer en gelukkiger! Wij zetten ons op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden.

Meldpunt vuurwerkoverlast

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Elk jaar lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers is voorbijganger.

Jaarlijks moeten miljoenen kilo's afval worden opgeruimd. Alle schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook veel geld.‬‪ Partij voor de Dieren is voor verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Tradities zijn waardevol. Het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. De roep van de Partij voor de Dieren om een vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten voor een verbod.

Middels het meldpunt willen we laten zien hoeveel mensen zich storen aan de harde knallen, onveilige situaties en te vroeg afgestoken vuurwerk. ‬Partij voor de Dieren wil een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Helder en duidelijk!

Het meldpunt vuurwerkoverlast is open van 1 november t/m 1 januari

Contact de fractie van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Neem contact op met de fractie van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug als u iets wilt melden uit uw directe omgeving. De volksvertegenwoordigers binnen de fractie zijn geïnteresseerd in uw vragen, ervaringen, mening.